Käesoleva materjali link https://www.notion.so/7f5db185eb6641c18a01e964428ff849

Otsimine käesoleva materjali ulatuses: CTRL+P

Allikas (2021.a veebruar): https://arhiivi-tiiger.edu.ee/arhiiv/havike/arvutiopik/

Üldine arvutikasutus

Internet

Turvalisus

Tekstitöötlus

Tabelarvutus

Referaat

Esitlus

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/50df54f4-e01f-40bc-bb74-9dc9e4cf2492/Untitled.png

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/

Kõik materjalid sel veebilehel on avaldatud lähtudes Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsist, v.a kui on viidatud teisiti.