Kaugligipääs võimaldab üle interneti juhtida sisendseadmeid (hiir, klaviatuur) ja näha väljundseadme (monitor) pilti. See võimalus on üldiselt saadaval distantsõppe korral.

  1. ühenduda VPNiga IT Kolledži võrku
  2. operatsioonisüsteemi valikuks ühenduda mesh.itcollege.ee kaudu
  3. operatsioonisüsteemi kasutamiseks on soovitav ühenduda RDPga

Uni-ID

VPNiga kaugligipääs

VNCga kaugligipääs - enam ei toimi

RDPga kaugligipääs

Ruumide ligipääsud

Kuidas kaugelt aru saada, kas keegi kasutab arvutit?

Tarkvara kaughalduseks

Kui vaja õppejõud oma arvutisse appi kutsuda (kaughaldus võrgusätetest sõltumatult)

Kui ei saa ligi klassiarvutile...