VNC on IT Kolledži arvutiklassides vajalik kaugligipääsu korral arvutile taaskäivituse tegemiseks, et valida operatsioonisüsteemi. See ühendus on krüpteerimata, mistõttu edasine kasutamine võiks toimuda RDP kaudu. Kuigi kasutame eelnevalt loodud VPN-ühendust, siis ei pruugi see hilisemas tööelus alati nii võimalik olla, mistõttu tasub siiski kasutada kohe turvalist ühendust sõltumata sellest, mis ühendus teil eelnevalt loodud on. RDP puhul on ka klaviatuuripaigutus õige.

IT Kolledži arvutiklassides on kasutusel Intel vPRO tehnoloogia, mis annab kaugligipääsu UEFI tasandil. Teiste sõnadega näeb arvuti käivitumisteateid ja saab operatsioonisüsteemi valida enne selle käivitumist.

Soovitame kasutada rakendust RealVNC Viewer https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/ - kõik toetatud operatsioonisüsteemid. Samas toimivad ka teised VNC rakendused, vt

Tarkvara kaughalduseks

VNC salasõnad klassiarvutites leiate ruumide ligipääsude juurest. Siin on kindlad salasõnad eraldi igale klassiruumile, kasutajanime ei ole. VNC puhul ei kasutata Uni-ID'd.

Ruumide ligipääsud

Ühenduse loomine

Sätete varundamine (valikuline)

Sätete varundamiseks tasub teha ka RealVNC konto https://manage.realvnc.com/en/auth

NB! Kui vajutate Sign in nupule RealVNC kasutajaliideses aadressirea lõpus, siis alustatakse sisselogimist just sinna aadressile ja eelnevalt loodud RealVNC kontoga.

RealVNC tarkvara Linuxile varamu kaudu

Varamus https://apt.iteas.at on Debian, Ubuntu jaoks muuhulgas ka RealVNC Viewer olemas. Antud aadressil on ka konkreetsed juhised varamu lisamiseks Linuxis - see teave uueneb vastavalt vajadusele. Soovitav on varamu kaudu paigaldada - siis saab automaatselt ka uuendused koos süsteemiga.

Näiteks Ubuntu 20.04 LTS puhul varamu lisamine ja RealVNC Vieweri paigaldamine:

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2FAB19E7CCB7F415
echo "deb <https://apt.iteas.at/iteas> focal main" > /etc/apt/sources.list.d/iteas.list
sudo apt update
sudo apt install realvnc-vnc-viewer -y

vt ka